OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

W imieniu własnym, jako właścicielka serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://zryjzdrowocatering.com/ – oświadczam, iż regulamin serwisu internetowego zamieszczony w okresie od stycznia do 8 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej: http://zryjzdrowocatering.com/regulamin/, stanowił kopię regulaminu serwisu internetowego „bodychief.pl” i był wykorzystywany bez zgody osób, które dysponują majątkowymi prawami autorskimi do tego regulaminu – tj. spółki BC Kulinaria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W związku z niedopełnieniem przeze mnie – jako właściciela serwisu http://zryjzdrowocatering.com/ – obowiązków związanych z wykorzystaniem w/w regulaminu serwisu internetowego „bodychief.pl” zostały naruszone autorskie prawa majątkowe przysługujące wskazanej powyżej spółce, za co przepraszam.

Anna Zientalska – właściciel serwisu internetowego http://zryjzdrowocatering.com/.